Algemene voorwaarden

 1. PUUR LIJFZAKEN is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en/of blessures of voor in het pand achtergebleven en/of zoek geraakte voorwerpen door diefstal en/of nalatigheid.
 2. Betalingsvoorwaarden:
  1. Minimale inschrijfperiode bedraagt 3 maanden.
  2. Abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
  3. Vanaf 6 mnd abonnement mogelijkheid tot maandelijkse incasso (p/mnd wordt dan € 0,50 in rekening gebracht i.v.m. incassokosten).
  4. Bij tussentijds opzeggen vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.
  5. Opzeggen dient 1 maand te geschieden voor het verstrijken van de (minimale) inschrijfperiode Nadien geldt een opzegtermijn van 1 maand met inachtneming van de betalingsperiode.
  6. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren middels een opzegformulier of mail (info@puurlijfzaken.nl).
  7. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
 3. Lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 4. Bij her inschrijving is wederom inschrijfgeld verschuldigd.
 5. Bezoeken dienen binnen de betalingsperiode opgemaakt te worden.
 6. Lidmaatschappas blijft eigendom van Puur Lijfzaken.
 7. Buiten de landelijke feestdagen hanteren wij vastgestelde vakantiedagen (deze worden op 1 januari bekend gemaakt).
 8. Jaarlijks, per 1 januari, worden de prijzen geïndexeerd.
 9. Een training duurt 55 minuten.
 10. Indien je verhinderd bent voor een lesafspraak dien je dit 24 uur voor aanvang telefonisch of per mail kenbaar te maken. Anders wordt de les in rekening gebracht (afgemeld = inhalen).
 11. Bij tijdelijke onderbreking door ziekte, verzuim of vakantie dient het abonnementsgeld te worden doorbetaald. Bij langdurige ziekte kan het abonnement tijdelijk op deactief gezet worden, met een maximum van 1 jaar (in overleg – je plaats is dan niet meer gegarandeerd).
 12. Oefenruimtes mogen niet met buitenschoenen betreden worden.
 13. Indien er te veel afmeldingen zijn voor een les, behoudt Puur Lijfzaken het recht om de les te annuleren. Er wordt je dan een passende les aangeboden op een andere dag/tijd.

 

VASTGESTELDE VAKANTIES EN FEESTDAGEN 2017

Kerstvakantie 2016/2017   
zaterdag 24 december 2016  t/m zondag 8 januari 2017

Carnavalsvakantie     
zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart

2de Paasdag    
maandag 17 april

Meivakantie  (in april)
zaterdag 22 april t/m zondag 30 april

Hemelvaart    
donderdag 25 mei

2de Pinksterdag 
maandag 5 juni

Zomervakantie
zaterdag 22 juli t/m zondag 20 augustus

Herfstvakantie     
zaterdag 14 oktober t/m zondag 22  oktober

Kerstvakantie 2017/2018
zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 7 januari 2018

Je abonnement is gebaseerd op 44 lessen per jaar.

Let op: in juli en augustus gratis lessen volgen – vraag naar de mogelijkheden!

Bovenstaande vakanties kunnen niet ingehaald worden.

Vastgestelde feestdagen zoals 2de Paasdag, Hemelvaart en 2de Pinksterdag kunnen wel ingehaald worden (maak tijdig een afspraak).