Algemene voorwaarden

 1. PUUR LIJFZAKEN is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en/of blessures of voor in het pand achtergebleven en/of zoek geraakte voorwerpen door diefstal en/of nalatigheid.
 2. Betalingsvoorwaarden:
  1. Minimale inschrijfperiode bedraagt 3 maanden.
  2. De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
  3. Vanaf 6 mnd abonnement mogelijkheid tot maandelijkse incasso (p/mnd wordt dan € 0,50 in rekening gebracht i.v.m. incassokosten).
  4. Bij tussentijds opzeggen vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.
  5. Opzeggen dient 1 maand te geschieden voor het verstrijken van de (minimale) inschrijfperiode Nadien geldt een opzegtermijn van 1 maand met inachtneming van de betalingsperiode.
  6. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren middels een mail (info@puurlijfzaken.nl).
  7. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
 3. Lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 4. Bij her inschrijving is wederom inschrijfgeld verschuldigd.
 5. Bezoeken dienen binnen de betalingsperiode opgemaakt te worden.
 6. Wij zijn 3x per jaar gesloten (zie vakantierooster).
 7. Jaarlijks, per 1 januari, worden de prijzen  geïndexeerd.
 8. Een training duurt 55 minuten.
 9. Verhinderd voor een lesafspraak dien je dit 24 uur voor aanvang telefonisch of per mail door te geven. Anders wordt de les in rekening gebracht (afgemeld = inhalen).
 10. Bij tijdelijke onderbreking door ziekte, verzuim of vakantie dient het abonnementsgeld te worden doorbetaald. Bij langdurige ziekte kan het abonnement tijdelijk op deactief gezet worden, met een maximum van 1 jaar (in overleg – je plaats is dan niet meer gegarandeerd).
 11. Oefenruimtes mogen niet met buitenschoenen betreden worden.
 12. Zijn er te veel afmeldingen zijn voor een les, behoudt Puur Lijfzaken het recht om de les te annuleren. Er wordt je dan een passende les aangeboden op een andere dag/tijd.